Rotary Barış Filmleri Festivali

Proje Detayı

Proje İsmi

Uluslararası Rotary Barış Filmleri Festivali

Yer

---

Tarih

---

2023 Motto

---

ULUSLARARASI BARIŞ FİLMLERİ FESTİVALİ

Barış kavramının sadece doğrudan şiddetle değil, aynı zamanda sistem düzeyindeki yapısal eşitsizliklerle ve kültürel düzeyde bunları doğallaştıran söylemlerle de çeliştiğine ilişkin farkındalığın küresel düzeyde arttırılması amacıyla 19 Şubat 2022 Barış Film Festivali düzenlenmiştir. Uluslararası nitelikte olan bu festival, her yıl tekrarlanacaktır.

2022 Festivali

Türkiye’de ve dünyada pozitif barışın sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak üzere 2021 yılında İstanbul’da kurulan Barış Rotary Kulübü tarafından düzenlenen festival, dünyada barış felsefesini ve barış dilini yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

BAŞLANGIÇ NOKTAMIZ: Her ne kadar “barış” kelimesi genellikle “savaş” kelimesinin karşıtı olarak kullanılıyor olsa da savaşın olmaması, bir toplumda barışın hüküm sürdüğü anlamına gelmez. 2. Rotary Barış Filmleri Festivali “Barışın İzinde”, “barış” kavramına “pozitif barış” çerçevesinde yaklaşmakta ve doğrudan, yapısal, kültürel veya ekolojik şiddetin olmadığı ideal bir toplumsal düzene atıfta bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle, yarışmaya katılacak filmlerin sadece doğrudan şiddete değil, aynı zamanda da acı veren yapısal eşitsizliklere ve yaşanan bu acıları kültürel olarak doğallaştıran söylemsel mekanizmalara işaret etmeleri beklenilmektedir. Çatışmalar kaçınılmaz olabilir ancak şiddet asla kabul edilemez.