Barış, herkes için farklı anlamlar taşıyabilir. Dolayısıyla barış istemek yetmez, nasıl bir barış istediğinizi tanımlamanız gerekir. Bu tanımlamayı yapmadan önce barış araştırmacısı Johan Galtung’un, “pozitif” ve “negatif barış” ayrımını özümsemek gerekmektedir. “Negatif barış” doğrudan şiddetin olmayışı, “pozitif barış” ise doğrudan, yapısal, kültürel ve ekolojik şiddetin üstesinden gelinmiş bir barış kültürüne ulaşmak olarak tanımlanabilir. Bu tanım, ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel olarak yeni bir düzen tahayyülünü içermektedir.

Pozitif barış, insanın diğer insanlarla/ gruplarla ve çevresiyle ilişkilerinde düşünsel/zihinsel, bedensel ve kültürel/ söylemsel anlamda tüm potansiyeline ulaşmasını ve bu potansiyeli gerçekleştirmesini hedefler. Hem çatışmanın hem de pozitif dönüşümün değişmez öznesi insandır ve aktif katılım dönüşüm sürecinin anahtarıdır. Bu kuramsal çerçevede şiddet kavramı, çatışma kavramından keskin çizgilerle ayrılır. Çatışma insanlar arası tüm ilişkilerde olağandır; değişim ve gelişim ihtiyaçlarına işaret eder ve yapıcı yöntemlerle ele alındığında pozitif bir dönüşüm yaratır. Şiddetin önlenmesi ve çatışmaların dönüştürülmesi ve bu dönüşümü sağlayacak farkındalık, bilgi ve becerilerin kazanılmasına yönelik pratikler pozitif barış çalışmalarının temelinde yer alır. Şiddetin ve çatışmanın farklı biçimleri ve düzlemleri ele alındığında, barış bir varış noktasından ziyade uzun vadeli, sürekli mücadele gerektiren bir süreçtir. Bu süreçte insan hakları, demokrasi, katılım, sosyal adalet ve bunları mümkün kılan değerler (farklılıklara saygı, karşılıklı anlayış, empati ve dayanışma gibi) başlıca çalışma odaklarını oluştururken, şiddetsizlik, diyalog, işbirliği ve ortak hareket pozitif dönüşümün temel bileşenleridir.

Barış Rotary Kulübü;

Türkiye’de, bölgede ve dünyada pozitif barış kültürünü yaymak amacıyla 2021 yılında kurulan tematik bir Rotary kulübüdür. Pozitif dönüşümün mümkün olduğu inancı içinde olan bir grubun Rotary çatısı altında bir araya gelmesi ile yola koyuldu. Pozitif barış kültürünü inşa etmek isteyen, insan hakları, demokrasi, katılımcılık ve sosyal adalete inancı olan herkesi işbirliğine davet ediyoruz.

Become a Proud Volunteer

Volunteers are important to our work, without them we couldn’t do what we do. We value volunteers, their time and respect the passion that draws them to the work that we do. If you are thinking of