Hakkımızda

Barış Rotary Kulübü, 28 Mayıs 2021 tarihinde, ülkemiz, bölgemiz ve tüm Dünya’da doğrudan, yapısal, kültürel ve ekolojik şiddetten arınmış bir barış kültürü oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

Barış, herkes için her anlama gelebilecek bir kavramdır. Dolayısıyla barış istemek yetmez, nasıl bir barış istediğinizi tanımlamanız gerekir. Barış araştırmacısı Johan Galtung, “pozitif” ve “negatif barış” ayrımını getirmektedir. “Negatif barış” doğrudan şiddetin olmayışı, “pozitif barış” ise doğrudan, yapısal, kültürel ve ekolojik şiddetin üstesinden gelinmiş bir barış kültürüne ulaşmak olarak tanımlanabilir. Bu tanım, ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel olarak yeni bir düzen tahayyülünü içermektedir. Bu bağlamda;

Barış Rotary Kulübü’nün misyonu, kendini tekrarlayan değil, tekrarlanan, yenilikçi çalışmaları ile barış kültürünün ülkemiz, bölgemiz ve küresel olarak geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yapan referans bir kulüp olmaktır.

Barış Rotary Kulübü’nün vizyonu; kişisel, kişilerarası, gruplar arası ve uluslararası barış düzlemlerinde, doğrudan, yapısal, kültürel ve ekolojik şiddet ile mücadele etmek; sosyal ve sınıfsal eşitsizliklere odaklanarak ve farklılıkları kucaklayarak toplumdaki avantajlı ve dezavantajlı gruplar arasında diyalog ve dayanışma sağlamak ve böylece kapsayıcı ve uzun vadeli bir pozitif barış kültürünü inşa etmeye yönelik olarak gerçekleşmesi istenen dönüşüm sürecinde katalizör olarak yer almaktır.