Misyonumuz

· Pozitif barışa yönelik toplumsal ve sistemsel dönüşüme katkıda bulunacak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek.

· Tüm iletişim ve faaliyetlerde üyelerin, paydaşların ve diğer katılımcıların pozitif barış ilkeleri temelinde kendilerini ifade edebilecekleri saygılı ve güvenl bir alan yaratmak.

Vizyonumuz

· Sosyal ve sınıfsal eşitsizliklerin üstesinden gelmiş, demokrasiye, hak ve özgürlüklere saygılı, hakça üreten ve hakça paylaşan pozitif barış kültürünü inşa etmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak.

· Toplumdaki avantajlı ve dezavantajlı gruplar arasında diyalog ve dayanışma sağlayacak köprüler oluşturarak toplumsal dönüşüm yaratmak.

· Farklılıkları kucaklamak temelinde faaliyetlerde bulunmak.