Yönetim Kurulu

Arzu Özyol

Dönem Başkanı

Tolga Uluçay

Sekreter

Güler Karabatur

2022-2023 Dönem Başkanı

Ayşegül Özen Öroğlu

Yönetim Kurulu Üyesi - DEI

Ayça Cengiz

Sayman