Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Arzu İrge Özyol
Dönem Başkanı

Sevgili Barış Rotary Ailem,Toplum içinde birlikte yaşama sanatını içselleştirmemiş toplumlarda olaylar ve sorunlar ortaya çıktığı zaman bunların çözümünün devlet eliyle getirilmesi beklenir. Oysaki çözüm sürecine sorundan etkilenen kişi ve kurumların katılması ve halkın ortaya koyulan tüm çözüm önerileri arasından özgürce seçim yapabilmesi çok önemlidir. Bizler Cumhuriyetimizin 100. yılında başkanlık sorumluluğu almanın onurunu yaşıyoruz. Dönemimizi“Dünyaya Umut Olalım” diyerek başladık. Ancak demokrasi işlerlik kazanmadan, değerler tartışılmadan, insan hakları korunmadan, adalet sağlanmadan, etnik kimliklere, ideolojilere ve dini inançlara saygı duyulmadan, toplumsal gerçeğin bulunamayacağı ve umutların korunamayacağı bir gerçektir. Ülkemizin içinde bulunduğu durum düşünüldüğünde geleceğe umut olabilmenin ne denli zor olduğunu bilerek çıktığımız bu yolda toplumun birçok kesimine yönelik hizmetler sunmak için her zamankinden çok dayanışmaya ihtiyaç duyuyoruz. 28 Mayıs 2021 tarihinde “BARIŞ” kavramının sadece doğrudan şiddetle değil, aynı zamanda sistem düzeyindeki yapısal eşitsizliklerle ve kültürel düzeyde bunları doğallaştıran söylemlerle de çeliştiğine ilişkin farkındalığın küresel düzeyde arttırılmasını amaçlayarak yola çıkan Barış Rotary Kulübü olarak umudun olmadığı bir ortamda barışı egemen kılmanın ne denli zor olduğunu da çok iyi biliyoruz. Öte yandan çok iyi biliyorum ki zora karşı yapılan mücadele kutsaldır ve biliyorum ki sizler böyle bir mücadele de yer almaya hazır güçlü ve fedakâr bireylersiniz. Çelik bir zincirin halkaları olarak birbirimize kilitleneceğiz ve mutlaka başaracağız. Hizmetlerimizle önce ülkemize ve sonra da dünyaya umut olacağız.Rotaryen sevgi ve saygılarımla…