BARIŞ KAVRAMINA DAİR

MS 354-430 yılları arasında yaşamış olan Romalı düşünür Aziz Augustinus’a göre, “barış düzendeki sükûnettir.” İlk bakışta akla yatkın gelebilecek bu tanım, aldatıcı olabilir. Bir düzende sükûnet olması, orada adalet olduğu anlamına gelmez;

ÇATIŞMA VE ŞİDDETSİZLİK

Pozitif barış, insanın diğer insanlarla/ gruplarla ve çevresiyle ilişkilerinde düşünsel/zihinsel, bedensel ve kültürel/ söylemsel anlamda tüm potansiyeline ulaşmasını ve bu potansiyeli gerçekleştirmesini hedefler.

POZİTİF BARIŞ İÇİN SÜREÇ VE YÖNTEMLER

Barış çalışmalarında çatışma dönüşümü kuramının bir diğer öncüsü Adam Curle için bu sürecin başlıca aşamaları; araştırma ve eğitim, savunuculuk, arabuluculuk/uzlaş(tır)ma ve barış odaklı gelişimdir.

Barış Film Festivali

Türkiye’de ve dünyada pozitif barışın sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak üzere 2021 yılında İstanbul’da kurulan Barış Rotary Kulübü tarafından düzenlenen festival, dünyada barış felsefesini ve barış dilini yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.